Презентація

Косівського району

Івано-Франківської області

Інформація про Косівський район

Заходи щодо покращення інвестиційного клімату у 2012 році

- Розробити та затвердити районну програму залучення інвестицій на 2012-2016 роки.

- Збільшити фінансування на районну Програму залучення інвестицій

Розповсюдження серед потенційних інвесторів буклетів і дисків з переліком вільних земельних ділянок та вільних виробничих площ для інвестиційних проектів.

- Затвердити Положення про стимулювання діяльності інвесторів шляхом прискореного виділення їм земельних ділянок, що перебувають у державній чи комунальній власності для розвитку туристично-спортивної, рекреаційної та іншої пріоритетної індустрії та інфраструктури в Косівському районі.

- Створити Координаційну раду з підтримки і супроводу інвестицій.

- Затвердити перелік земельних ділянок, які передбачається надавати в оренду чи продавати шляхом проведення земельних аукціонів інвесторам, котрі планують реалізацію пріоритетних для територій інвестиційних проектів;

- Оновити базу даних інвестиційних пропозицій та поліпшити їх якість;

- Розробити презентаційні матеріали, спрямовані на популяризацію нашого району.

Перелік пріоритетних інвестиційних проектів

№ п/п

Назва заходу

Виконавець

Термін виконання

Джерела фінансування

Обсяг фінансування тис.грн.

1

Будівництво міні ГЕС

ТзОВ «Косівгідроенерго»

2013

власні кошти

(залучення інвесторів)

190 000

Заходи щодо покращення роботи виробничої сфери у 2012 році:

- Впровадити інноваційну діяльність, пов'язану з випуском нових видів продукції на підприємствах ТзОВ «Тирлич», МП «Левеня», ПП «Юніор», Черганівська філія ТзОВ «Барлінек Інвест», що становить 28,6 відс. від усіх підприємств основного кола промисловості.

- Створити умови, щоб усі промислові підприємства завершили 2012 рік з прибутками (75 відс. промислових підприємств завершили минулий рік з прибутками). Для цього вивчити і позитивно вирішити проблемні питання на збиткових підприємствах.

- Вжити заходів щодо нарощення промислового виробництва в 2012 році, а саме:

- розробити бізнес-плани для залучення потенційних інвесторів до модернізації виробництв;

- створення підприємств з переробки місцевої сировини;

- розробити заходи для впровадження міжнародних систем управління якістю продукції на підприємствах Косівського району

Прогнозні надходження податків, зборів (обов"язкових платежів) до місцевого бюджету на 2012 рік (що адмініструють органи ДПС)

До загального фонду місцевого бюджету прогнозуються надходження в сумі 30 946,8 тис.грн., в тому числі :

податок на доходи фізичних осіб – 27 291,0 тис.грн. ;

фіксований податок - 320,0 тис.грн.;

податок на прибуток підприємств комунальної власності– 23,0 тис.грн.;

збір за спеціальне використання лісових ресурсів – 60,0 тис.грн.;

плата за користування надрами – 25,0 тис.грн. ;

плата за землю– 2 730,0 тис.грн.;

місцеві податки і збори – 485,0 тис.грн.;

фіксований сільськогосподарський податок – 0,8 тис.грн.;

частина прибутку (доходу), що вилучається до бюджету–4,0 тис.грн.;

кошти від реалізації безхазяйного майна – 8,0 тис.грн.

До спеціального фонду місцевого бюджету прогнозуються надходження в сумі 2 822,3 тис.грн., в тому числі :

збір за першу реєстрацію транспортного засобу – 589,4 тис.грн.;

збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами – 33,8 тис.грн.;

екологічний податок – 28,2 тис.грн.;

єдиний податок – 2170,9 тис.грн.

Усього до місцевого бюджету на 2012 рік по платежах, що адмініструє податкова інспекція прогнозуються надходження в сумі

33 769,1 тис.грн.

Основні завдання на 2012 рік в галузі праці та соціального захисту населення:

недопущення випадків виплати заробітної плати нижче встановленого законодавством мінімального рівня по підприємствах Косівського району;

виявлення незареєстрованих працівників, які працюють по найму у суб'єктів підприємницької діяльності.

Здійснювати постійний контроль за додержанням законодавства щодо соціального захисту працюючих у шкідливих умовах праці на усіх підприємствах , установах, організаціях Косівського району

Здійснювати реєстрацію колективних договорів та їх змін та доповнень.

Здійснювати експертизу колективних договорів щодо їх відповідності нормам чинного законодавства.

забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, призначених для виплати компенсацій та надання пільг, передбачених Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

організація санаторно-курортного лікування та оздоровлення постраждалого населення за медичними показами (санаторії, в яких бажають оздоровлюватися чорнобильці : Моршин, Трускавець та Крим (літо), збільшення кількості путівок для дітей в літній період;

збільшення кошторисних призначень на безкоштовне медичне забезпечення та зубопротезування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

покращення житлових умов громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до І категорії;

необхідне збільшення щомісячного розміру компенсації на харчування дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи.

Зайнятість населення:

На загальному фоні стабілізації та покращення ситуації на ринку праці в районі є ряд проблем, що стосуються в першу чергу зайнятості громадян, які проживають у сільській місцевості, над якими служба зайнятості працює сьогодні і продовжуватиме працювати протягом 2012 року.

Позитивний вплив на ринок праці, рух робочої сили, зайнятість населення, створення робочих місць матиме розвиток „зеленого туризму". Помітне і вагоме значення в обслуговуванні туристів на Косівщині продовжуватимуть відігравати такі туристично-оздоровчі заклади: санаторії „Косів", „Карпатські зорі", „Шешори", лікувально-оздоровчий комплекс „Карпатські зорі", гостинний двір „Писанка", база сімейного відпочинку „ОСТ", дитячий лікувально-оздоровчий комплекс „Смерічка" та інші. В результаті будуть створені нові робочі місця в сфері обслуговування та харчування туристів.

З метою активізації роботи щодо сприяння особам з обмеженими фізичними можливостями, покращення якості послуг, які надаються службою зайнятості інвалідам, районним центром зайнятості передбачено конкретний план надання послуг особам з інвалідністю. Ведеться облік робочих місць підприємств, на які можуть бути працевлаштовані інваліди. Як і в попередньому періоді проводитиметься обстеження установ, підприємств і організацій Косівського району з метою виявлення робочих місць та вакантних посад для працевлаштування інвалідів. Проводитимуться семінари та ярмарки вакансій з роботодавцями з пропозиціями працевлаштування інвалідів. Будуть створюватися нові робочі місця за рахунок дотацій для працевлаштування людей з інвалідністю. Планується проведення семінарів з інвалідами, які бажають займатись підприємницькою діяльністю, зокрема в сільській місцевості.

Важливу роль у забезпеченні зайнятості відіграватиме створення нових робочих місць, особливо у сільській місцевості. З даною метою залучалися кошти Фонду для створення сільськогосподарського заготівельно-збутового кооперативу в с. Малий Рожин. З діючими кооперативами обговорено можливість створення нових робочих місць з наданням дотації.. Проводиться робота з безробітними, які планують відкриття кооператив у с. Вербовець та інших населених пунктах Косівського району. З даною метою будуть проводитись спільні семінари з випускниками шкіл за участю працівників Косівського центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді та служби у справах неповнолітніх Косівської РДА.

Для часткового вирішення питань зайнятості громадян Косівського району в 2012 році та повернення їх до продуктивної зайнятості службою зайнятості району і далі проводитиметься робота щодо ширшого розгортання та нарощування обсягів оплачуваних громадських робіт. Запроваджуватимуться нові форми співпраці з роботодавцями з питань організації оплачуваних громадських робіт. Буде проводитися робота по наданню дотацій роботодавцям на створення нових робочих місць за рахунок ФЗДССУВБ.

Для безробітних які бажають займатися підприємницькою діяльністю буде організовано навчання та надано одноразові виплати допомоги по безробіттю для відкриття власної справи.

В 2012 році особлива увага приділятиметься навчанню кадрів, зокрема молоді, професіям, які орієнтовані на самостійну зайнятість населення та організацію підприємницької діяльності, а саме: кондитер, бетоняр, офіціант, продавець продовольчих та непродовольчих товарів, пекар, швачка, овочівник, столяр будівельний, адміністратор, слюсар з ремонту машин і устаткування, рамник, кухар, перукар, розкрійник, електрогазозварник, тракторист та іншим.

З метою покращення ситуації на ринку праці Косівського району, підвищення зайнятості населення та працевлаштування громадян в районі планується посилити роботу по легалізації робочих місць.

В 2012 році планується підвищити якість наявних робочих місць та створення гідних умов праці. Проводитиметься профорієнтаційна робота серед сільських мешканців, особливо молоді, навчання та перенавчання громадян, які бажають працювати агентами по організації туризму. На ринку праці Косівського району і надалі залишається диспропорція між професійно-кваліфікаційним складом незайнятих громадян та потребою в працівниках. Така ситуація значно ускладнює можливості працевлаштування.

План розвитку освітньої галузі на 2012 рік відповідно до «Програми розвитку освіти Косівщини на 2011-2015 роки», затвердженої рішенням сесії районної ради від 08.04.2011 року № 66-4/2011.

Виконання підпрограми «Розвиток дошкільної освіти на 2011-2015 роки»

- відновлення ДНЗ: с.Баня-Березів;

- реконструкція, добудова ДНЗ: с. Середній Березів, с.Пістинь, с.Брустури;

- реорганізація ДНЗ: с.Річка;

- капітальний ремонт приміщень ДНЗ:

Рибненський - 50 тис.грн.

Хімчинський - 50 тис.грн.

Брустурівський - 150 тис.грн

Косівський №1 - 170 тис.грн.

Старокутський - 90 тис.грн.

Яворівський - 80 тис.грн.

Косівський НВК - 200 тис.грн.

Пеньківський НВК - 150 тис.грн.

Кутський ДНЗ «Покутянка» - 250 тис.грн.

заміна вікон та дверей на енергозберігаючі:

Нижньоберезівський ДНЗ - 200 тис.грн.

Рибненський ДНЗ - 100 тис.грн.

Виконання підпрограми «Шкільний автобус»

Придбання шкільного автобуса:

Рожнівський НВК

Виконання підпрограми «Зміцнення навчально-матеріальної бази ЗНЗ Косівського району»

Завершення добудов:

- Старокутської ЗОШ І-ІІІ ст. - 7176 тис.грн. (у цінах 2009 р.,

кошторисна документація знаходиться на експертизі);

- Вижньоберезівської ЗОШ І-ІІ ст. - 2222 тис. грн.. (у цінах 2004р.)

- Космацької ЗОШ І-ІІІ ст. - 4823 тис.грн. . (у цінах 2009 р.,

кошторисна документація знаходиться на експертизі)

- Старокосівської ЗОШ І-ІІІ ст. - 17914,249 тис. грн.. (у цінах 2009 р.,

перший пусковий комплекс)

- Капітальні ремонти освітніх закладів (ІІІ-IV квартали), в тис.грн.:

Космач-Плаюцька ЗОШ – 75,0

Яворів-Безульківська ЗОШ – 35,0

Яблунів ЦДТ (ремонт фасаду) – 30,0

Рожнівський НВК - 200,0

Косівська ЗОШ № 1 – 300,0

Косівська ЗОШ № 2 – 50,0

Кутська ЗОШ – 360,0

Косів ЦДТ (третій поверх) – 100,0

(читальня по вул. Хмельницького) – 180,0

- Заміна покрівлі:

Косівська ЗОШ №1 - 470,0

Трацька ЗОШ - 380,0

Черганівська ЗОШ - 250,0

Кобаківська ЗОШ – 100,0

Яблунів ЦДТ – 50,0

Рожнівський НВК - 200,0

Середньоберезівська ЗОШ – 250,0

- Влаштування енергозберігаючих котлів на твердому паливі:

Косівська ЗОШ №1

Розтоківська ЗОШ

Середньоберезівська ЗОШ

Кобаківська ЗОШ

Рожнівський НВК

- Перевід з пічного опалення:

Косівська школа-інтернат-гімназія - 500,0

- Ремонт системи опалення:

Косівський ЦДТ – 150,0

- Влаштування систем опалення (теплові насоси):

Вербовецька ЗОШ

Кутська ЗОШ

- Капітальний ремонт внутрішніх туалетів:

Кутська ЗОШ (старші класи) - 80,0

Кобаківська ЗОШ - 80,0

- Влаштування спортивних майданчиків з штучним покриттям:

Річківська ЗОШ – 300,0

Прокуравська ЗОШ - 300,0

Лючківська ЗОШ - 300,0

Хімчинська ЗОШ – 300,0

- Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі

Рибненська ЗОШ - 30,0

Великорожинська ЗОШ I-III ступеня – 20,0

Акрешірська ЗОШ – 75,0

Вербовецька ЗОШ – 150,0

Космач-Банівська ЗОШ – 100,0

Космач-Ставницька ЗОШ – 30,0

Пістинська ЗОШ – 210,0

Нижньоберезівська ЗОШ – 150,0

Виконання підпрограми «Комп'ютеризація та інформатизація ЗНЗ Косівського району»

Основні заходи щодо розвитку інформатизації та комп'ютеризації закладів освіти (ІІ-IV квартали):

- провести заміну застарілої комп'ютерної техніки ЗОШ І-II ст.та І-III ст. та забезпечити кана­лами зв'язку і підключення до мережі Інтернет – 1375,0 тис.грн.;

- забезпечити мультимедійними засобами та мультимедійними класами ЗОШ І-ІІІ ст. - 150,0 тис.грн.;

- створити комп'ютерну мережу загальноосвітніх навчальних закладів та відділу освіти з метою відпрацювання новітніх високоефективних інформаційних тех­нологій навчання – 88,0 тис.грн.;

- забезпечити навчальні заклади електронними засобами і програмними продуктами для організації та контролю за навчально-виховним проце­сом - 110,0 тис.грн..

В рамках реалізації підпрограм «Обдаровані діти», «Турбота про дитину», «Вчитель»:

- виплата районної педагогічної премії імені І.А.Пелипейка в трьох номінаціях;

- присвоєння премії голів райдержадміністрації та районної ради переможцям ІІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад;

- надання фінансової підтримки педагогічним працівникам на покращення житлових умов.

План розвитку охорони здоров'я населення Косівського району на 2012 рік

Назва заходу

Термін виконання

1

Реорганізація установ охорони здоров'я:

Реорганізувати Космацьку ДЛ в амбулаторію ЗПСМ з стаціонаром денного перебування на 15 ліжок

4 квартал 2012 року

Створення центрів первинної медико-санітарної допомоги в складів поліклінік Косівської ЦРЛ, Яблунівської РЛ, Кутської МЛ

2 квартал 2012 року

II

Оптимізація ліжкового фонду установ охорони здоров'я:

Згорнути 10 терапевтичних ліжок КосмацькоїДЛ

4 квартал 2012 року

Згорнути 5 дитячих ліжок в ЦРЛ

3 квартал 2012 року

III

Впровадити в лікувально-діагностичний процес:

Комп'ютерну томографію

1 квартал 2012 року

Імуноферментні дослідження крові

1 квартал 2012 року

Ендоскопічну методику гінекологічних операцій

4 квартал 2012 року

IV

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА:

Перекриття частини даху дитячого корпусу

2 квартал 2012 року

Ремонт фасадів терапевтичного корпусу і харчоблоку

1-2 квартал 2012 року

Ремонт приміщень офтальмологічного та отоларингологічного підрозділів хірургічного відділення

3 квартал 2012 року

Основні завдання на 2012 рік в галузі культури і туризму.

1. Збереження національної культурної спадщини, (рухомих та нерухомих пам'яток і цінностей, музеїв, заповідників тощо), як основи національної культури.

2. Підтримка високопрофесійної мистецької творчості, яка забезпечує якісний рівень національної культури.

3. Підтримка професійних та аматорських колективів народної творчості, фольклорних колективів та залучення до них сільської молоді.

4. Поглиблення регіональних, всеукраїнських та міжнародних, творчо-ділових зв'язків.

5. Сприяння міжнародному та міжрегіональному співробітництву в галузі туризму і культури.

6. Забезпечення належної роботи сільських закладів культури в осінньо-зимовий період підтримуючи та втілюючи в життя районну програму «Теплий заклад культури Косівщини».

Заходи Косівського РВ УМВС на 2012 рік щодо забезпечення прав і гарантій громадян, профілактики злочинності та зміцнення правопорядку та території Косівського району.

1. Захист конституційного ладу, забезпечення прав і свобод людини, забезпечення безпеки громадян та економічної безпеки держави, активну протидію злочинним проявах в усіх сферах життя.

2. Забезпечення реєстрації всіх заяв та звернень громадян та негайного реагування на них. Дотримання законності під час розгляду звернень громадян.

3. Забезпечення дотримання прав та свобод громадян під час адміністративного затримання, затримання за вчинення злочину, та утримання даної категорії осіб в спец установах. Для цього необхідно:

реконструювати та побудувати приміщення кімнат затриманих та доставлених чергової частини;

провести ремонт приміщень ІТТ;

4. Подальше нарощування зусиль в боротьбі із економічною злочинністю, зокрема, хабарництвом і корупцією, незаконним використанням бюджетних коштів, незаконною приватизацією земельних ділянок.

Не рідше одного разу на квартал організовувати їз залученням громадських організацій, прокуратури, СБУ, ЗМІ профілактичну та роз'яснювальну роботу , спрямовану на неухильне дотримання державними службовцями чи посадовими особами Конституції України, Закону України «Про боротьбу з корупцією». Особливу увагу при цьому приділяти особам, які обіймають відповідальні посади в органах державної влади і управління і наділені регуляторними та дозвільними повноваженнями.

5. Цілеспрямовано і наполегливо реалізовувати заходи, спрямовані на попередження та розкриття крадіжок чужого майна, усунення причин та умов, що сприяють їх вчиненню.

З метою запобігання крадіжок з торгових точок Косівського району спільно із Косівською ДПІ видавати дозволи на відкриття торгової точки тільки після попереднього її обстеження працівником РВ УМВС на предмет технічного укріплення та захисту .

6. Подальше значне поліпшення профілактичної роботи з підобліковим елементом. Ефективне використання для цього всіх передбачених законодавством форм і методів профілактичного впливу.

7. Профілактика правопорушень та злочинів, скоєних неповнолітніми.

8. Сектору кримінальної міліції у справах дітей спільно із відділом сім'ї та молоді, освіти, районним центром зайнятості провести аналіз зайнятості підлітків, які не мають постійних доходів і джерел для існування та вживати заходів щодо працевлаштування підлітків, особливо тих, які повернулись з місць позбавлення волі, та учбових закладів соціальної реабілітації.

9. Активізувати роботу щодо виявлення фактів продажу алкогольних напоїв неповнолітнім особам і направляти відповідні матеріали регіональному управлінню САТ ДПА України в області для вживання заходів реагування у відповідності до чинного законодавства.

10. З метою запобігання скоєння насильства в сім'ї, спільно з працівниками служби в справах неповнолітніх РДА проводити рейди по виявленню неблагополучних сімей. Проводити з батьками профілактичні бесіди та притягувати їх до відповідальності за вчинення насильства в сім'ї.

11. Вжиття ефективних заходів до зміцнення громадського порядку в районі, залучення до цього місцевих органів влади, громадських формувань, населення. Внести корективи в розстановку сил та засобів, з ініціативи органів місцевого самоврядування вирішити питання щодо введення додаткових маршрутів патрулювання силами громадських формувань та РВ УМВС, проведення додаткових профілактичних заходів.

З метою підвищення якості забезпечення охорони громадського порядку та роботи нарядів необхідно:

- оснастити автопатрульні наряди системами супутникового спостереження;

- для здійснення відеоспостереження за станом правопорядку в громадських місцях попередження відеофіксації правопорушень необхідно встановити 10 камер відеоспостереження

- для екстреного виклику нарядів міліції необхідно придбати та встановити в громадських місця 20 стікерів (тривожні кнопки екстреного виклику нарядів міліції).

- провести аналіз ефективності роботи існуючих громадських формувань в районі, які задіюються для охорони громадського порядку. На його основі подати пропозицію до місцевих органів щодо оптимізації їх чисельного складу, в проваджені дійових стимулів активізації їх роботи.

12. Для покращення роботи з прийому громадян забезпечити дільничних інспекторів міліції за рахунок коштів місцевих бюджетів службовим приміщенням у кожній сільській раді та засобами зв'язку. Провести поточні ремонти діючих приміщень дільничних пунктів міліції.

13. Для недопущення знущання та незаконного відчуження житла неповнолітніх, які залишились без батьківського піклування, одиноких перестарілих створити спільну робочу групу з числа працівників Косівського РВ УМВС, відділу у справах сім'ї та молоді Косівської РДА, інших соціальних служб Косівського району для проведення обстеження житлових масивів міста Косова , с-ща Яблунів, с-ща Кути, та будинків за інформацією сільських рад та жителів Косівського району.

14. Щоквартально із залученням працівників ДПА,органів місцевого самоврядування Косівського району проводити профілактичну роботу щодо адміністративного впливу на попередження алкоголізму, особливу увагу звертати на викорінення фактів самогоноваріння з метою збуту та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв.

15. Спільно з органами місцевого самоврядування, представниками ЗМІ, щоквартально проводити оперативно-профілактичні відпрацювання місць відпочинку громадян. Призупиняти функціонування таких місць при виявленні там фактів незаконного обігу наркотичних засобів, пропагування наркоманії, розпусти насильства, систематичних порушень громадського порядку.

16. З метою недопущення фактів браконьєрства та виявлення незареєстрованої зброї, боєприпасів та вибухівки створити з числа працівників РВ УМВС, членів УТМР спільні рейдові групи для проведення відпрацювання населених пунктів Косівського району у відповідності до оперативної обстановки;

17. Систематично проводити відпрацювання ринків Косівського району з метою виявлення контрафактної та фальсифікованої продукції , дотримання законності у сфері інтелектуальної власності. Особливу увагу звертати на реалізацію порнографічної продукції.

18. Не рідше одного разу на квартал організовувати із залученням громадських організацій, ДАІ, прокуратури, ЗМІ профілактичну та роз'яснювальну роботу , спрямовану на неухильне дотримання правил дорожнього руху, недопущення випадків керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння, перевищення швидкісних режимів, та інші грубі порушення , що призводять до дорожньо-транспортних пригод.

Спільно з представниками дорожніх, комунальних, експлуатаційних служб вирішити питання про створення в місті Косові комфортних та безпечних місць паркування автомобілів, та забезпечення дорожнього сервісу в цілому.

Проводити у всіх навчальних закладах Косівського району заняття з основ правознавства та дотримання правил дорожнього руху із залученням працівників міліції

19. Забезпечити всебічне висвітлення діяльності міліції у боротьби зі злочинністю та забезпечення громадського порядку й безпеки громадян, інформування громадськості про позитивні результати роботи міліції.

20. Виступити із проханням до місцевих органів влади та місцевого самоврядування щодо збільшення видатків на матеріально-технічну та фінансову підтримку діяльності Косівського РВ УМВС.

21. Зміцнення законності в оперативно-службовій діяльності РВ УМВС, викорінення порушень службової та виконавської дисципліни, підвищення професіоналізму та рівня виховної роботи.

Категорія: Розвиток району

    Адміністративно-територіальні одиниці. Територіальні громади Косівського району